Bestellen

Algemeen

Webshop

Docenten

Voor rekening | beoordelings-/gebruikersexemplaren

Algemeen

Bestellingen via onze webshop webshop worden u toegezonden zodra u ze betaald hebt via uw eigen bank. De betaalinstructie komt op uw beeldscherm aan het eind van het bestelproces en ze staat op de bevestiging van de bestelling die u per e-mail ontvangt.

De webshop werkt als volgt:

  • zodra u de titel van uw keuze hebt gevonden, drukt u op de knop bestel.
  • u ziet dan bovenaan het scherm uw bestelling met het aantal en met de prijs
  • daaronder ziet u een invulformulier, waarmee wij de gegevens vragen die nodig zijn om uw bestelling goed af te handelen. Wij verzoeken u de gevraagde gegevens in te vullen.
  • wanneer u na het bestellen van 1 titel nog meer titels wilt bestellen, kunt u met Alt-Tab of een andere browser tab navigeren tussen fondslijst en bestelformulier en net zo veel artikelen toevoegen als u wilt.
  • wanneer u na het bestellen en het invullen van de lijst klaar bent met bestellen, drukt u op de knop Betaalinstructie.
  • u komt nu in een scherm met de complete gegevens van uw bestelling inclusief de portokosten en een instructie met het verzoek het totaalbedrag via uw eigen bank te betalen. Uw bestelling met de bijbehorende betaalinstructie is intussen ook per e-mail naar uzelf en Walvaboek gezonden.
  • zodra uw overmaking op onze rekening is bijgeschreven wordt uw bestelling uitgevoerd en u met de bijbehorende factuur binnen drie werkdagen toegezonden.
  • niet betaalde bestellingen worden niet uitgevoerd.

Docenten

Docenten aan reguliere scholen en opleidingen voor vo en mbo bieden wij behalve de mogelijkheid van bestellen en direct betalen via de webshop ook de mogelijkheid om voor rekening te bestellen.

Voor rekening bestellen

Voor rekening bestellen met levering op schooladres kan via bestelling@Walvaboek.nl, per fax of per post. Toezending geschiedt binnen twee tot drie werkdagen, vergezeld van factuur, te voldoen binnen 30 dagen. .
Let u er s.v.p. wel op dat u het schooladres als verzendadres opgeeft.

Bestellen van beoordelings-/gebruikersexemplaren

Voor docenten aan reguliere scholen en opleidingen voor vo en mbo met interesse om één van onze leerlingenboeken klassikaal in te voeren voor een groep van van minimaal 25 leerlingen voor het vak waarin u lesgeeft en het schooltype waarin u werkzaam bent, bestaat de mogelijkheid een beoordelingsexemplaar te bestellen van de titel.
Wanneer een leerlingenboek bij u op school is ingevoerd en u heeft er zelf nog niet een om uit les te geven, dan kunt u daarvan een gebruikersexemplaar bestellen.
Beoordelings- en/of gebruikersexemplaren worden verstrekt tegen 15% van de verkoopprijs plus portokosten. De bestelling wordt met rekening binnen enkele dagen op uw naam naar het schooladres gezonden. De betalingstermijn is 1 maand.
Beoordelings- en/of gebruikersexemplaren kunnen besteld worden via info@Walvaboek.nl.
Let u er s.v.p. wel op dat u het schooladres als verzendadres opgeeft.